Česky   English
    

Realizace: Průmyslové objekty a areály

Daimler Chrysler: změna venkovního skladu na klempírnu

Nedostatečnou kapacitu stávající klempírny firmy DaimlerCrysler Automotive Bohemia s.r.o. vyřešil projekt přestavbou stávajících prostor venkovních skladů. Rekonstrukce obsahuje změnu dispozičního řešení interiérů a dostavbu garančního skladu v prostoru proluky mezi stávajícími sklady. Součástí našeho projektu je i kompletní technologie a všechny dotčené profese.

Účast ateliéru:

- architektonická studie
- dokumentace ke stavebnímu povolení
- autorský a technický dozor

Daimler Chrysler
Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler Daimler Chrysler