Česky   English
    

Realizace: Rodinné domy

Rodinný dům Černošice

Cílem bylo vytvořit plnohodnotné bydlení pro mladou rodinu v lokalitě se smíšenou výstavbou víkendových vil a rodinných domů.
Rodinný dům je umístěn na rohovém pozemku v těsné návaznosti k hlavní komunikaci. Návrh domu využívá jednu fasádu k odclonění této komunikace a členění domu vytváří přirozené kryté atrium na slunečné straně domu směrem do klidné zahradní části. Interiér domu je koncipován do jednotlivých funkčních bloků, které jsou patrné i z vnějšku a jsou využity k členitosti objektu.

Účast ateliéru:

- architektonická studie
- finanční a ekonomické rozvahy
- dokumentace ke stavebnímu povolení
- dokumentaci pro výběr zhotovitele
- dokumentace pro provedení stavby
- technický dozor investora
- autorský dozor

RD Černošice
RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice RD Černošice