Česky   English
    

Realizace: Rodinné domy

Dům s titanzinkovou fasádou, Tábor

Exteriér rodinného domu jsme vytvořili dvěmi na sebe logicky navazujícími částmi. Směrem do zahrady se dům otevírá celoprosklenými stěnami a propojuje tak vnitřní prostory s venkovními jak pohledově tak i fyzicky. Druhá část je hmotově tvořena dvěma navzájem se přesahujícími hranoly. V místech přesahů spodního jsou terasy a naopak převis horního hranolu tvoří krytí vstupu. Horní hmota a střecha pultové části jsou opláštěny předzvětralými titanzinkovými pásy.

Účast ateliéru:

- architektonická studie
- dokumentace ke stavebnímu povolení
- dokumentace pro provedení stavby

Dům s titanzinkovou fasádou
Dům s titanzinkovou fasádou Dům s titanzinkovou fasádou Dům s titanzinkovou fasádou Dům s titanzinkovou fasádou Dům s titanzinkovou fasádou Dům s titanzinkovou fasádou